Välj en sida

Dagens arbetsklimat leder lätt till att vi spenderar långa tidsperioder i inte alltid de bästa kroppspositionerna. Framförallt syns detta i arbetslivet då många yrken kräver att man är stillasittande framför en skärm. Även om arbetsgivare på senare år uppmärksammat och gjort stora satsningar på förbättrad ergonomi är det lätt att åsamka olika sorters led- och muskelbesvär. Det är inte sällan man även i hemmet blir stillasittande under längre perioder. Det leder till att ryggen blir belastad och besvär uppstår. De senaste årens starka hälsotrend som lett till att många börjat träna på gym, framförallt av skönhetsmässiga anledningar, har detta utöver sina uppenbara positiva effekter lett till en ökning av olika förslitningsskador.

Råkar man ut för rygg- eller ledbesvär ska man i första hand konsultera en läkare, givet att det inte känns som man bara har sträckt sig. Det många gör fel är att de går runt med värk och besvär i tanken att det säkerligen bara är övergående. Andra gör samma sak men går än längre perioder på grund av att de lindrar smärtan med olika sorters smärtstillande medicin. Detta är dock endast en behandling av symptomen. För att komma till botten med själva orsaken till besvären ska man uppsöka sin vårdcentral. I första hand för att avgöra om det är något allvarligt som är orsaken, och om inte är det bra att utesluta dessa möjligheter. När man gjort detta kan det vara värt att uppsöka en kiropraktor som kan ge ytterligare behandling. Man kan beskriva en kiropraktor som en massör som är specialiserad på just ryggbesvär som har sin grund i ryggkotorna.
Genom behandlingar kan denne känna om det är något som inte är som det ska med ryggraden och genom olika grepp isåfall rätta till det för att både lindra och förebygga framtida smärta. Många känner även att behandlingen gör att de kan känna sig mer avslappnade, vilket också hjälper till att lindra besvären. Antalet behandlingar varierar beroende på hur stora och vilka besvär det är som man upplever. Det huvudsakliga syftet med kiropraktikbehandling är återställd funktionalitet i rygg och leder. Behandlingen omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av besvär. Behandlingen består av kiropraktisk justering vilket innebär att man använder händerna för att återställa kotor och leder. De typer av smärtor som kan lindras av en kiropraktor är nacksmärtor, huvudvärk, bröst- och ryggsmärtor, bäcken- och ljumsksmärtor och olika typer av idrottsskador.

Man bör däremot ha i åtanke att kiropraktik saknar omfattande vetenskapligt stöd. Som vi alla vet ställs det mycket höga vetenskapliga krav för att en behandling ska anses vara medicinskt godkänd. Av denna anledning kan det vara så att kiropraktikbehandlingar fungerar bättre för vissa än för andra. Bara för att rigorös forskning inom kiropraktikens effekter saknas betyder alltså inte att man ska se behandlingsmetoden som oseriös. Med tanke på att kiropraktiken i dagens moderna samhälle är utbredd i flera av västvärldens länder kan man se marknaden som ett bevis på att människor känner att besvären lindras av behandlingarna. Om det inte vore så skulle det inte dröja särskilt länge innan det inte fanns några som önskade behandlingen och därmed skulle metoden självmant dö ut. Det är också ingen kiropraktor som garanterar effekterna, utan utvärderingar görs kontinuerligt och om inget resultat uppnås avslutas behandlingarna. Går man med ihållande ryggsmärtor eller ryggbesvär kan det vara läge att ta chansen och prova kiropraktik. Vanligtvis krävs ett antal behandlingar innan någon effekt kan märkas av, givet att man är mottaglig för behandlingen. Det är dock viktigt att man går till en bra kiropraktor. Med tanke på att det inte finns någon formell utbildning för kiropraktik kan det vara svårt att hitta på egen hand. Av denna anledning bör man rådfråga sin vårdcentral.