Välj en sida

Uppvärmning av våra bostäder är en viktig del i vardagen, särskilt på de nordliga breddgrader som vårt avlånga land ligger. På grund av det relativt kalla klimat som vi har i Sverige utgör uppvärmningskostnader en betydande del av våra normala levnadskostnader och det ligger därmed i vårt intresse att minimera dessa genom att utrusta våra bostäder med ett effektivt uppvärmningssystem. Uppvärmningssystem har utvecklats en hel del genom åren. Tar man sig en titt långt bak i tiden var det framförallt vedeldning som utförde uppvärmningen, och den tekniska utvecklingen inom området gällde framförallt hur man genom vedeldning kunde ta tillvara på mer av värmen genom att alstra den från röken och gaser som bildas vid förbränning. Det mest kända och effektiva exemplet på denna utveckling är kakelugnen som i stort sett var en labyrint för rökångorna innan de kunde ta sig ut, och kakelugnen höll således kvar värmen under mycket längre tid än den traditionella eldstaden.

På senare år byttes vedeldning dock ut helt och hållet då den i relation till de nya uppvärmningssätten inte var försvarbar i varken ekonomiskt, effektivt eller miljömässigt hänseende. Utvecklingen av oljepannan innebar ett paradigmskifte på den globala energimarknaden. Oljan tog hela världen med storm och är än idag den viktigaste råvaran på jorden. Moderna hus har som bekant uppvärmningsbehov som vida överstiger tiden då eldstäder var det vanligaste uppvärmningssystemet. Dels behöver inomhustemperaturen vara på en viss nivå för att vi inte ska frysa. Utöver detta är vi av olika anledningar i behov av varmvatten. Dels för att kunna duscha tvätta och diska, men även pga att dagens moderna uppvärmningssystem är vattenburna, vilket innebär att en central uppvärmningsenhet är kopplad till en vattentank. Därefter transporterar vattnet värmen till exempelvis element som sedermera värmer upp bostaden.

Spara pengar köp använd solceller

Att värma upp bostaden med oljepanna har under se senaste åren blivit mindre populärt. Delvis på grund av relativt höga oljekostnader, men även då miljömedvetenheten i samhället blivit större. Då förbränning av fossila bränslen som bekant leder till koldioxid som i sig är direkt skadlig för vårt klimat har efterfrågan efter mer miljövänliga alternativ vuxit sig stark. Det har av denna anledning utvecklats en mängd olika miljövänligare alternativ som lämpar sig för olika förutsättningar. Exempel på detta är pelletsförbränning eller luftvärmepumpen. En mycket bra modell för att bidra till att miljön blir bättre är fjärrvärme. Denna går ut på man istället för att placera en uppvärmningsenhet i den egna bostaden istället ansluter sig till ett centralt värmenätverk. Produktionen av värme sker istället i en central produktionsanläggning och den leds därefter vidare till de anslutna bostäderna via rörsystem där den används för uppvärmning av tappvarmvatten och element.

Den grundläggande idén bakom fjärrvärme är skalproduktion, som innebär att man vinner ekonomiska och miljömässiga fördelar genom att ansluta många konsumenter till samma stora system. På så sätt går mindre energi åt till att värma upp de anslutna bostäderna än om varje bostad sköter sin uppvärmning själva. Utöver detta tillåter fjärrvärme även elproduktion. Uppvärmningsmetoden är dessutom smidig för konsumenten då denne inte behöver anstränga sig särskilt mycket.

Fjärrvärmenäten varierar i storlek. Ju större nätverken är desto mer potential till ekonomiska och miljömässiga fördelar. Fjärrvärmebolagen inriktar sig ofta på geografiska områden, exempelvis att man bygger ett nät i en storstad som Malmö. För att garantera att man får ”täckning” för större delen av sitt nät brukar man som fjärrvärmebolag sluta avtal med kommunala och privata bostadsbolag om att leverera fjärrvärme. Detta är nödvändigt då utbyggnad av ett fjärrvärmenät är en stor investering. Dock erbjuder i stort sett alla leverantörer enskilda konsumenter att ansluta sig om möjligheten finns. Om du vill veta om din bostad har möjlighet att få fjärrvärme levererad kontaktar du närmsta fjärrvärmebolag eller söker på internet.